SÚŤAŽ "JEDNA ZEM"

Podporme spolu záujem detí o životné prostredie a rozumné využívanie energie.

Do 3. júna 2020 hlasujte za najlepšiu detskú prácu na tému „Deň životného prostredia“.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas. Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Prihlásiť vašu prácu do súťaže