Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Príroda lesná

Autor: Mia Hlaváčiková

Škola: KSŠ Sv. Vincenta de Paul Levice

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 10

HLASOVANIE UKONČENÉ!