Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Chráňme si ju

Autor: Tatiana Sedláková

Škola: ZŠ Nevädzová 3, Bratislava

Kategória: Žiaci II. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 117

HLASOVANIE UKONČENÉ!