Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Zem je v našich rukách!

Autor: Leonard Jambrich

Škola: Materská škola Bohrova, Bohrova 1, 85101 Bratislava

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 33

HLASOVANIE UKONČENÉ!