PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
JEDNA ZEM

Prihláste vaše dieťa a hrajte o zaujímavé ceny. Môžu získať
maliarske sety, pomôcky do školy a mnoho zábavných
a užitočných vecí.

Podmienky si pozrite v štatúte.

Chcete vidieť aktuálne zaregistrované práce?

Zobraziť zaregistrované práce