Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Modrá planéta - Pobrežie (očami 8 ročného dieťaťa)

Autor: Anna Szűcs

Škola: Základná škola Jánosa Erdélyiho, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany Zoltána Fábryho 116/46 079 01 Veľké Kapušany, 056 / 628 48 70 056 / 628 48 71

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 32

HLASOVANIE UKONČENÉ!