Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Triedime odpad

Autor: Filip Jankech

Škola: MŠ CII Dubnica nad Váhom

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 17

HLASOVANIE UKONČENÉ!