Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Prekvitajúca Zem

Autor: Ela Solárová

Škola: Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 17

HLASOVANIE UKONČENÉ!