Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Zem naša

Autor: Maťko Ivan

Škola: ZŠ Sebedražie

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 16

HLASOVANIE UKONČENÉ!