Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

STROM NÁDEJE

Autor: Michaela Klamo

Škola: 1. súkromné gymnázium, Bratislava

Kategória: Žiaci II. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 12

HLASOVANIE UKONČENÉ!