Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Zem predtim a Zem za 100 rokov

Autor: Matúš Jašo

Škola: ZŠ Dunajská Lužná Školská 257/22

Kategória: Žiaci II. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 3

HLASOVANIE UKONČENÉ!