Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Stop otepľovaniu Zeme!

Autor: Richard Jambrich

Škola: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 85101 Bratislava

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 29

HLASOVANIE UKONČENÉ!