Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Máme len jednu ZEM

Autor: Karin Vrablecová

Škola: MŠ Nová Dedina

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 92

HLASOVANIE UKONČENÉ!