Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Keď sa nezmeníme my, zmení sa príroda

Autor: Tereza Medveďová

Škola: ZŠ Tilgnerova

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 13

HLASOVANIE UKONČENÉ!