Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Ako chrániť Zem?

Autor: Nina Kalužná

Škola: Základná škola Dunajská Lužná

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 95

HLASOVANIE UKONČENÉ!