Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Ako vidím Zem mojími očami

Autor: Zara Demianová

Škola: Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 4

HLASOVANIE UKONČENÉ!