Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Moja EKO planéta

Autor: Tereza Ivanová

Škola: Piaristická spojená škola F.Hanáka v PD, Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza

Kategória: Žiaci II. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 31

HLASOVANIE UKONČENÉ!