Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Znečistená zem

Autor: Anna Sečanská

Škola: MŠ Majerníkova 60, Bratislava

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 148

HLASOVANIE UKONČENÉ!