Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Zelená elektráreň

Autor: Karolina Anna Lackovičová

Škola: ZŠ Bezručova Trenčín

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 369

HLASOVANIE UKONČENÉ!