Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Buď zodpovedný!

Autor: Tamara Kopková

Škola: ZŠ Rybník

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 3

HLASOVANIE UKONČENÉ!