Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Dve tváre Zeme.

Autor: Viktória Slaninková

Škola: ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, 91701 Trnava

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 336

HLASOVANIE UKONČENÉ!