Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Pomoc planéte

Autor: Aurora Sečanská

Škola: Základná škola, Karloveská 61, 841 04 Bratislava

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 157

HLASOVANIE UKONČENÉ!