Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Využívajme obnoiteľné zdroje energie

Autor: Miriam Ďurovská

Škola: ZŠ Tlmače, Školská 9, 93521 Tlmače

Kategória: Žiaci I. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 65

HLASOVANIE UKONČENÉ!