Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

V lese rúbať, či prechádzať sa - Smutná, a veselá Zem

Autor: Martin Brinčka

Škola: MŠ Nová Ves nad Žitavou

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 12

HLASOVANIE UKONČENÉ!