Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

"Zachráňme našu Zem"

Autor: Alexandra Bogárová

Škola: ZŠ Kalná nad Hronom

Kategória: Žiaci II. stupňa ZŠ

Počet hlasov: 58

HLASOVANIE UKONČENÉ!