Hlasujte od 25. mája do 3. júna 2020.

Každému obrázku môžete prideliť iba jeden hlas.
Hlasovať môžete aj za viac obrázkov.

Galéria súťažných prác

Veselé včielky

Autor: Matúš Lobpreis

Škola: MŠ Pionierska 12/A, Bratislava

Kategória: Predškoláci

Počet hlasov: 23

HLASOVANIE UKONČENÉ!