01

Úvod - Prvá teória atomizmu

(Staroveké Grécko)

Ľudia sa od nepamäti zamýšľali nad makrosvetom – ako vznikol vznikol svet a vesmír, ako aj nad mikrosvetom – z čoho sa skladajú látky. Grécki filozofi Leukipos a najmä jeho žiak Demokritos v 5. st. pr.nl. boli prví, ktorí vypracovali teóriu atomizmu – predstavu, že všetko sa skladá z nedeliteľných a nezničiteľných homogénnych častíc nazývaných atómy.

Čítať viac