17

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel

(konzervovanie, šľachtenie a ošetrovanie)

V poľnohospodárstve je možné využiť radiáciu pri šľachtení, a to ožarovaním rastlín alebo semien, ako aj pri radiačnom ošetrovaní potravín. Šľachtenie rastlín ožarovaním vedie u mnohých rastlín k zlepšovaniu vlastností a zvyšovaniu úrody.

Radiačné ošetrenie potravín sa začalo aplikovať v Spojených štátoch amerických ešte v polovici minulého storočia, v Európe až v druhej polovici. Ošetrovanie potravín pomocou ionizujúceho žiarenia je jednou z alternatívnych metód ich spracovania a konzervovania. Potravina sa po takomto  ošetrení nestáva rádioaktívnou. Obilniny sú úmyselne vystavované radiačnému žiareniu, aby sa zamedzilo predčasnému klíčeniu, zatiaľ čo v mäse sa ožarovaním ničia škodlivé baktérie. V prípade ovocia a zeleniny sa radiačné ošetrenie používa na likvidáciu prípadných škodcov a na predĺženie ich trvanlivosti. Ožarovanie potravín v súčasnosti povoľuje legislatíva 40 štátov sveta, pre viac ako 40 produktov. Typickými produktami sú sušené aromatické byliny, korenia a zeleninové ochucovadlá. Na ožarovanie potravín sa používa vysoko energetické ionizujúce žiarenie – gama lúče, röntgenové žiarenie alebo lúče elektrónov. Gama žiarenie môže poskytovať niektorý z dvoch osvedčených zdrojov rádionuklidov – kobalt 60 alebo cézium 137, naopak röntgenové žiarenie a elektrónové lúče sa získavajú pôsobením elektriny.

Prevzať dokumenty