13

Jadrové reaktory pre kozmické satelity a lode

(jadro ako zdroj energie pre vesmírne misie)

Satelitom na obežnej dráhe Zeme stačí malý výkon, ale veľká kozmická loď potrebuje viac ako 100 kW. Viete, že nad hlavami nám už lieta viac ako 30 satelitov s jadrovými reaktormi, ktoré vypustilo Rusko a plánuje vypustiť vesmírnu loď s malým jadrovým reaktorom s výkonom 1 MWe? NASA plánuje využiť reaktory pre misie na Mesiac a Mars. Vývoj sa orientuje najmä na „mikrojadrové reaktory“ pre vesmírne aplikácie.

Iniciatívou na rozvoj jadrových systémov “Project Prometheus“ začala NASA v roku 2002 s využitím jadrového reaktora ako pohonnej jednotky pre kozmickú loď, avšak aj tento projekt bol pozastavený. Minireaktory sa však vo vesmírnom výskume uplatnili ako jednotky na výrobu elektriny pre prístrojovú techniku v družiciach, intergalaktických sondách, ako aj v roveroch – prieskumných vozidlách privezených na Mars.

Nedávno NASA začala nový projekt Kilopower, ktorý je zameraný na vývoj predbežných koncepcií a technológií, ktoré by sa mohli použiť na cenovo dostupný systém štiepnia atómov umožňujúci dlhodobý pobyt na planetárnych povrchoch.

Prevzať dokumenty