Skip to main content

V pondelok sme po dlhej dobe znova v Mochovciach privítali návštevu z Rakúska. Do Energolandu prišli vyučujúci a študenti z viedenskej BOKU Univerzity, ktorí študujú riadenie rizík a environmentálne vplyvy obnoviteľných zdrojov energie. Vedúci skupiny, Dr. Nikolaus Muellner, bol v roku 2019 pozorovateľom počas misie Medzinárodnej agentúry atómovej energie MAAE Pre-OSART na hodnotenie pripravenosti 3. bloku AE Mochovce na uvedenie do prevádzky. Okrem prehliadky Energolandu a simulátorov blokových dozorní sme susedom z Rakúska zorganizovali aj prednášku našich expertov o riadení externých a interných rizík uvažovaných v bezpečnostnej správe AE Mochovce, ako aj o realizovaných opatreniach na zvládanie ťažkých nehôd v jadrovej elektrárni. A tak si okrem zážitku  z návštevy atómky odniesli aj zaujímavé informácie, ktoré môžu využiť pri ďalšom štúdiu.