Skip to main content

Tento týždeň nás navštívila thajská jadrová fyzička, Dr. Pantip Ampornrat, v sprievode Aminea Bouhaddaneho z VUJE. Na študijnej ceste na Slovensku sa oboznamuje s našim jadrovým priemyslom, ktorý má bohaté, takmer 70-ročné skúsenosti so všetkými etapami života jadrovej elektrárne – výstavbou, spúšťaním, prevádzkou i vyraďovaním z prevádzky.

Thajská vláda uvažuje, že do 10 % svojej spotreby elektriny by krajina mala v budúcnosti vyrábať v jadrových elektrárňach – malých modulárnych reaktoroch. Kvôli možným tsunami na západnom pobreží a rozvinutému turistickému ruchu na východnom morskom pobreží ich chce umiestniť vo vnútrozemí krajiny. Súčasná uhlíková stopa elektriny vyrobenej v Thajsku je vysoká, pretože 90 % elektriny vyrábajú v konvenčných plynových a uhoľných elektrárňach, zvyšok vo vodných a bioplynových.

Na zavedenie jadrového programu v krajine je však v prvom rade potrebný kompetentný dozorný orgán, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie jadrovej bezpečnosti. Ten thajský sa volá Atoms for Peace. Pekný názov pre štátny dozor, že?

Pantip sa veľmi páčila expozícia Energolandu – bola nadšená 3D kinom a interaktivitou exponátov a podľa jej slov sa „znova cítila ako dieťa“.