Skip to main content

Počas minulotýždňových Nitrianskych univerzitných dní 2021 sa na stránke Energolandu zapojili študenti dvoch nitrianskych univerzít do súťažného kvízu Uhlíková stopa. Pravidlá boli jednoduché: stačilo správne odpovedať aspoň na päť zo siedmich otázok a vyplniť súťažný formulár. Zo všetkých študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí tieto podmienky splnili, sme vyžrebovali výherkyňu nového tabletu. Ten do súťaže venovali Slovenské elektrárne, a.s.

Víťazkou kvízu Uhlíková stopa sa stala Natália Sýkorová, študentka Katedry manažmentu kultúry a turizmu na UKF. Natália aj s pomocou jej priateľa Samuela, študenta susednej SPU, odpovedala správne na všetkých sedem otázok z nášho kvízu (rovnako ako 20% zúčastnených študentov). Výherkyňa nám v rozhovore prezradila, že sa chce v budúcnosti venovať kultúre, možno nejakou zaujímavou prácou v múzeu. Zároveň sa priznala, že bude oveľa viac zvažovať, ako vedome znižovať svoju uhlíkovú stopu a šetriť tak planétu pred nepriaznivými vplyvmi globálneho otepľovania.

Natálii srdečne blahoželáme a ostatným, na ktorých sa šťastie tentoraz neusmialo, ďakujeme za účasť a odporúčame sledovať stránku energoland.sk, pretože o súťaže tu ani v neďalekej budúcnosti určite nebude núdza.

Správne odpovede na všetky kvízové otázky nájdete v PDF na tomto odkaze.