Skip to main content

Čas letných táborov pre deti je tu a my vašim ratolestiam ponúkame vyžitie formou denného tábora na Letnej škole energetiky 2024. Ak vaše dieťa baví matematika a fyzika, zbystrite pozornosť!

Podujatie sa pod záštitou Centra voľného času Levice a Slovenských elektrární, a.s. uskutoční v Energolande Mochovce od 1. do 4. júla 2024 (pondelok – štvrtok). Je určené pre deti 6., 7. alebo 8. ročníka základných škôl, ktoré majú rady matematiku a fyziku.

Prihlásiť dieťa na Letnú školu energetiky môžete vyplnením tejto prihlášky. Následne ju môžete zaslať emailom na adresu levice.cvc@gmail.com alebo priniesť osobne do Centra voľného času Levice (ul. Jesenského 41) do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov. Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 0910/673 508 (kontaktná osoba: Ján Svrček) alebo stránke www.cvclv.edu.sk.

Tábor plný zábavy a poznávania

Na deti čaká okrem prehliadky Energolandu aj množstvo prednášok, matematicko-fyzikálnych hier a súťaží, fyzikálnych experimentov a veľa ďalšej zábavy. Letná škola energetiky je zdarma; dopravu, program aj stravu (desiatu, obed a olovrant) účastníkom hradí generálny partner Letnej školy energetiky –  Slovenské elektrárne, a.s.

Program sa uskutoční formou denného tábora nasledovne:

7:30 – 8:00 príchod do CVČ Levice (Jesenského 41)
8:00 – 8:30 presun autobusom do Energolandu v Mochovciach
8:30 – 15:30 program Letnej školy energetiky v Energolande v Mochovciach
15:30 – 16:00 presun autobusom z Energolandu v Mochovciach do CVČ v Leviciach (Jesenského 41)
16:00 – 16:30 vyzdvihnutie detí z CVČ v Leviciach

Tešíme sa na vás!