Skip to main content

Po roku sme v Energolande mali znovu FBI! Nechceli však nič vyšetrovať, ale skôr sa dozvedieť viac o jadrových elektrárňach a našom havarijnom plánovaní a pripravenosti.

Študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI) Žilinskej univerzity totiž študujú krízový manažment a zaujímali sa o interné a externé krízové plány na ochranu zamestnancov a obyvateľstva v okolí JE.

A tak sme im okrem Energolandu ukázali aj havarijné riadiace stredisko v Mochovciach i simulátory jadrových blokov. Tieto dve centrá sú totiž počas havarijných cvičení prepojené a spolu zvládajú rôzne pripravené havarijné scenáre.