Skip to main content

Využite skvelú príležitosť zapedálovať si v ozajstnom pelotóne a čiastočne si vyskúšať trať, ktorá čaká o deň neskôr aj Petra Sagana! 

V sobotu 24. júna o 10.05 h odštartuje z Tlmáč-Lipníka 20-kilimetrová hobby cyklojazda pre verejnosť, ktorej cieľ bude pred Energolandom v Mochovciach. Cyklojazda je súčasťou hlavného víkendového programu majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike a registrácia prebehne v Tlmačoch-Lipníku v priestore štartu-cieľa od 8.00 h do 9.45 h v stánku označenom Energoland.

Rekreačná jazda je určená všetkým vyznávačom dvoch kolies a jej hlavnou myšlienkou je propagácia cyklistiky a zdravého životného štýlu. Nenáročná 20-km trať bude viesť z Tlmáč – Lipníka cez Veľké Kozmálovce, Starý Tekov a Nový Tekov až do Energolandu v Mochovciach.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. bude na danom podujatí vyhotovovať fotografie a zvukovo obrazové záznamy, a to za účelom komunikácie Spoločnosti s verejnosťou a médiami a za účelom internej komunikácie Spoločnosti. Viac informácií o spracúvaní sa dozviete kliknutím na daný účel.

Podmienky účasti

Podmienkou účasti v pelotóne rekreačných cyklistov je registrácia a rok narodenia nie neskôr ako v r. 2008 a dobrý zdravotný stav. Mladší športovci sa hobby jazdy môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby. Účastníci môžu použiť ľubovoľné bicykle v dobrom technickom stave. Nasadená cyklistická prilba je povinná počas celej jazdy.

Hobby jazda bude za sprievodným vozidlom, ktoré bude určovať tempo. V prípade prejazdu veľkej skupiny – pelotónu pretekárov a konvoja sprievodných vozidiel – bude jazda zastavená. Prerušenie jazdy bude signalizované červenou zástavkou zo sprievodného vozidla. Účastníci budú povinní sa stiahnuť na kraj vozovky tak, aby neovplyvnili priebeh majstrovských pretekov. Pokračovať sa bude na pokyn organizátora v sprievodnom aute. Pretekať sa bude až na posledných 3 km s letmým štartom na ceste 1626 z Kalnej do Mochoviec – od križovatky pri Tekovskej ekologickej.

Občerstvenie v cieli

V cieli bude na účastníkov čakať malé občerstvenie a darček; prvý muž a prvá žena v cieli dostanú aj peknú vecnú cenu. Nezabudnite, že viac ako o poradie nám ide o to, aby sme trasu absolvovali bezpečne a do cieľa sa dostali bez úrazu.

Takto sme bicyklovali vlani