Skip to main content

Dvaja pracovníci Veľvyslanectva Japonska v SR navštívili infocentrum Energoland v Mochovciach.

Zaujímali sa najmä o slovenský energetický mix – aké zdroje používame na výrobu elektriny, ako aj o bezpečnostné zlepšenia po nehode v jadrovej elektrárni TEPCO Fukušima Daiči.

Po prehliadke Energolandu si pozreli aj simulátor 3. a 4. bloku, ktorý je presnou kópiou reálnej blokovej dozorne nového bloku. Má nainštalovaný najmodernejší riadiaci systém Areva-Siemens a softvér od GSE, ktorý dokáže simulovať všetky predvídateľné stavy zariadenia.