BEZPEČNOSŤ JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Naša najvyššia priorita pri výrobe z jadra

Bezpečnosť je v jadrových elektrárňachnajvyššou prioritou vo všetkých etapách životného cyklu – od projektovaniacez výstavbuuvádzanie do prevádzky, prevádzku, až po vyradenie z prevádzky a konečnú demontáž. Viac v audiosprievodcovi.

Our highest priority for production from the nuclear energy

Safety is a top priority in nuclear power plants at all stages of the life cycle – from design, through construction, commissioning, operation to decommissioning and final dismantling. Listen to more in the audio guide.