BEZPEČNOSŤ JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Naša najvyššia priorita pri výrobe z jadra

Bezpečnosť je v jadrových elektrárňachnajvyššou prioritou vo všetkých etapách životného cyklu – od projektovaniacez výstavbuuvádzanie do prevádzky, prevádzku, až po vyradenie z prevádzky a konečnú demontáž. Viac v audiosprievodcovi.