Prvá teória atomizmu

(Staroveké Grécko)

Ľudia sa od nepamäti zamýšľali nad makrosvetom – ako vznikol vznikol svet a vesmír, ako aj nad mikrosvetom – z čoho sa skladajú látky. Grécki filozofi Leukipos a najmä jeho žiak Demokritos v 5. st. pr.nl. boli prví, ktorí vypracovali teóriu atomizmu – predstavu, že všetko sa skladá z nedeliteľných a nezničiteľných homogénnych častíc nazývaných atómy. Verili, že existuje nekonečný počet atómov, ktoré sú stále v pohybe. Podľa nich sa atómy pohybujú a zrážajú a môžu sa kombinovať a vzájomne prepojiť, ak majú kompatibilné tvary. Takýmto dlhým procesom môžu vzniknúť celé svety, niektoré so slnkom a mesiacom. Mnohí považujú Demokrita za otca moderných vied a je známy aj ako smejúci sa filozof.

Prevzať dokumenty