Skip to main content

V predvečer európskej Noci európskych múzeí a galérií 2022 pozývame do Energolandu deti aj dospelých, skrátka fanúšikov poznania, vedy a zábavy.

Zábavno-vzdelávacie centrum Energoland v Mochovciach bude v piatok 13. mája otvorené pre verejnosť od 16.00 h do 21.00 h.

Čo vás čaká

Počas Noci v Energolande sa okrem štyroch desiatok exponátov môžete tešiť na bohatý sprievodný program, ktorým vás bude sprevádzať moderátorka a speváčka Veronika Hatala:

  • svet kúzelnej fyziky,
  • chemická show,
  • iluzionista Talostan,
  • mobilné planetárium,
  • súťaž, darčeky a občerstvenie pre všetky deti.

Vstup je zdarma a bez obmedzení, tentoraz naň ani nepotrebujete rezerváciu. Okrem dobrej nálady si však so sebou vezmite aj smartphone s čítačkou QR kódov. To ak by ste si chceli exponáty užívať svojím vlastným tempom a bez vyrušovania, aby ste vďaka našej audio-sprievodkyni mohli získať zaujímavé a hodnotné informácie z fascinujúceho sveta energie. Po načítaní QR kódu pri príslušnom exponáte sa vám v mobile otvorí webstránka z adresy energoland.sk s audio sprievodcom. Čítačku QR kódov si môžete stiahnuť tu (Android) alebo tu (iPhone).

Noc múzeí a galérií

Medzinárodný deň múzeí tradične pripadá na 18. mája. Ustanovili ho v roku 1977 na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM. Z tejto tradície potom vzišla aj francúzska iniciatíva a podľa nej sa od roku 2005 organizujú podujatia, počas ktorých sú múzeá a galérie otvorené vo večerných a nočných hodinách.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Tešíme sa na vašu návštevu!