Skip to main content

Šesť tímov zo stredných škôl z celého Slovenska a množstvo odborníkov nielen na vesmírnu oblasť – takto v skratke vyzeralo finále štvrtého ročníka súťaže Misia Mars v Energolande.

Študenti stredných škôl mohli počas dvoch mesiacov prihlásiť svoje projekty do náučnej súťaže Misia Mars, ktorú  už štvrtý raz organizovali Slovenské elektrárne v spolupráci s renomovanou astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou a ďalšími partnermi. Hlavnou výhrou je zrealizovanie víťazného experimentu na výskumnej vesmírnej stanici LunAres v Poľsku, jedinej svojho druhu v Európe, pod vedením riaditeľa stanice Leszka Orzechowskeho. Víťazi svoj projekt osobne odovzdajú v septembri do rúk posádky simulovanej marťanskej misie, ktorá ho zrealizuje na základe ich inštrukcií.

Do štvrtého ročníka sa zapojilo 16 rôznych škôl z celého Slovenska, vyše 100 študentov a učiteľov, niektorí pedagógovia súťažili s dvomi až tromi tímami a zapájajú sa pravidelne každý rok. Porotcovia to opäť nemali ľahké, prihlásených bolo 20 veľmi kvalitných projektov. V prvom kole hodnotili takmer týždeň a vybrali až šesť prác postupujúcich do finále. Dva tímy na piatom mieste mali totiž, ako minulý rok, rovnaký počet bodov.

Súťažiaci sa zišli 2. júna v zábavno – vzdelávacom centre Energoland pri jadrovej elektrárni Mochovce, kde predstavili svoje projekty pred odbornou porotou v zložení Michaela Musilová, Leszek Orzechowski, Ivan Bella, Michaela Brchnelová, Miroslav Šarišský, Antónia Germanovová, Michal Brichta, „Vedátor“ Samuel Kováčik a Matej Poliaček. Študenti museli odpovedať aj na zvedavé otázky porotcov, nenechali sa však zaskočiť a pohotovo reagovali.

„Bolo nesmierne ťažké vybrať v prvom kole spomedzi dvadsiatich tímov šesť finalistov. A ešte ťažšie zvoliť víťazný projekt. Študenti slovenských stredných škôl sú naozaj nadaní. Ich práce boli veľmi rozmanité, niektorí navrhli samotnú technológiu, iní zas vedecký pokus či výsledný produkt.  Vybrali sme nakoniec experiment, v ktorom urobili súťažiaci o čosi naviac.“

– Leszek Orzechowski
riaditeľ poľskej výskumnej vesmírnej stanice LunAres

A práve takým bol projekt Od pôdy k palivu, ktorí osobne odnesú na výskumnú vesmírnu stanicu LunAres najmladší účastníci súťaže, traja nadšení „vedátori“, terciáni Marián Kovaľ, Martin Pistovčák a Michal Haverlík pod vedením učiteľky Petry Kořanovej. Projekt rieši problém toxickej marťanskej pôdy, ktorá sa za aktuálnych podmienok nedá využiť na pestovanie rastlín. Chlapci prišli na spôsob, ako z pôdy odstrániť toxické látky chloristany, získať využiteľnú pôdu, zároveň vodík a kyslík ako palivo pre rakety. Porotu zaujali najmä tým, že svoj projekt reálne otestovali na Fakulte chémie a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity pod dohľadom inžiniera Miroslava Tatarka a konzultovali na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského u docenta Jozefa Tatierskeho.Navyše dostali list aj od Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorej odborníci videli video ich projektu na konferencii ESA Living Planet Symposium 2022, konajúcej sa len raz za tri roky.

„Som veľmi rád, že váš tím vypracoval projekt, ktorý sa zameriava na vesmírnu vedu – hlavnú oblasť pôsobenia ESA. Váš návrh experimentu možno považovať za obzvlášť pozoruhodný pre študentov vášho veku. Je skvelým príkladom toho, ako môžu mladí ľudia prispieť hodnotnými nápadmi do sveta vedcov.“

– Stefano Ferretti
doktor inžinierstva, Katedra vedy, aplikácií a technológií budúcnosti

Počas výletu v Poľsku navštívia víťazi súťaže Misia Mars aj jedno z najväčších a najlepšie vybavených vedeckých múzeí v Európe, Kopernikove vedecké centrum s takmer 450-timi interaktívnymi exponátmi. Nevynechajú ani výlet do miest Vroclav a Varšava, či odbornú exkurziu do firmy SatRevolution, ktorá spolupracuje s americkou spoločnosťou Virgin Orbit na satelite, ktorý má byť tento rok vypustený na obežnú dráhu Marsu.

kategórii cena verejnosti sa mohli spolužiaci, učitelia či rodina zapojiť do hlasovania a podporiť jeden zo šiestich projektov finalistov. Z hlasujúcich sme vyžrebovali tri dámy, ktoré vyhrali marťanský balíček. Prišlo nám rekordných 3282 hlasov a došlo k vzácnej zhode medzi rozhodnutím poroty i verejnosti. Aj túto kategóriu vyhralo Gymnázium Grösslingova s projektom Od pôdy k palivu s počtom 1582 hlasov a všetci členovia tímu získali digitálne hodinky s meraním teploty.

„Som veľmi spokojná s priebehom finále, študenti nám prezentovali kvalitné projekty. Ich úroveň neklesá, dokonca v niektorých prípadoch je vyššia oproti minulým ročníkom. Teší ma, že súťažiaci prichádzajú s novými nápadmi, ktorými obohacujú našu vedeckú prácu. Chcem sa poďakovať všetkým, čo sa zapojili do štvrtého ročníka súťaže Misia Mars a teším sa na nové projekty,“ zhodnotila predsedkyňa poroty, Michaela Musilová.