Skip to main content

Náš kolega Robert Herc má už od strednej školy netradičné hobby, ktoré sme už zužitkovali aj v Slovenských elektrárňach. Jeho tvorbu si môžete v najbližších týždňoch pozrieť na výstave v Trnave. 

Energoland sme museli pre pandemickú hrozbu dočasne zatvoriť, ale ak ste nás v minulosti navštívili, možno si spomeniete, že vás sprevádzal náš sympatický kolega, ktorý srší energiou a tú venuje aj svojim umeleckým voľnočasovým aktivitám. Robert Herc je koordinátorom komunikácie jadrových elektrární a jeho pracoviskom je Energoland. V Slovenských elektrárňach je vyše 35 rokov a vo voľnom čase sa tiež profesionálne venuje umeleckému odlievaniu kovov, ktoré študoval už na strednej škole v Kremnici. Vo tomto videu nájdete aj niekoľko ukážok z jeho bohatej tvorby.

Okrem histórie a prírody ho pri tvorbe inšpiruje aj energetika. Jeho hobby sme už stihli zužitkovať aj v Slovenských elektrárňach – pre JE Mochovce vypracoval grafický návrh na razbu pamätnej medaily pri príležitosti uvedenia prvého bloku do prevádzky. Pripravený už má aj návrh pre spustenie mochovskej trojky. Robert Herc dokáže aj tým najmenším návštevníkom Energolandu perfektne vysvetliť princípy výroby elektriny, no okrem bohatých skúseností z energetiky má aj umelecký talent. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska (ZVUZS), ktoré nedávno oslávilo 30. výročie a zorganizovalo výstavu v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Až do konca augusta na nej môžete obdivovať hneď trojicu jeho diel.