Vedeli by ste prežiť v extrémnych podmienkach? Pripravte posádku astronautov na simulovanú marťanskú misiu. Navrhnite projekt a možno práve ten váš zrealizujú pod vedením svetoznámej astrobiologičky Dr. Michaely Musilovej vo výskumnej stanici LunAres, jedinej v Európe.

Termín súťaže: 15. marec – 15. máj 2022

Prejsť na prihlášku

Štartovací balíček

Každý zaregistrovaný súťažiaci získa spolu s učiteľom marťanský balíček – štýlový ruksak, pero a diár, ktorý pošleme na adresu školy súťažiacich študentov.

Čo môžete vyhrať?

I. MIESTO: Hlavná výhra

Výlet do jedinej výskumnej stanice v Európe, Lunares, v Poľsku, kde víťazi osobne odovzdajú svoj projekt posádke simulovanej misie, ktorá ho zrealizuje začiatkom júla 2022.

K programu patrí návšteva jedného z najväčších a najlepšie vybavených vedeckých múzeí v Európe, Kopernikovho vedeckého centra, s takmer 450timi interaktívnymi exponátmi. Nevynecháme ani výlet do miest Vroclav a Varšava.

K tomu získate Datart poukážky na nákup v hodnote 300 eur pre učiteľa, 200 eur pre každého študenta v tíme a 200 eur pre školu, ktorá získa aj ročné printové predplatné časopisu Quark.

Pozrite si video z výletu víťazov Misia Mars 3, študentov Gymnázia J. Hollého Trnava a Gymnázia A. Vrábla Levice, ktorí vyhrali ako hlavnú cenu exkurziu do Space Expo, návštevníckeho centra Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku.

Novinky:

Misia Mars 4 víťazi
Misia Mars

S víťazmi Misie Mars sme navštívili vesmírnu stanicu LunAres

Šikovní 14-roční študenti z Gymnázia Grösslingova na stanici úspešne zrealizovali svoj projekt, s ktorým zvíťazili v súťaži Misia Mars. Užili si aj exkurziu do interaktívneho…
Misia Mars
Poznáme víťazov Misie Mars: Na stanici LunAres zrealizujú projekt najmladších súťažiacich
Misia Mars
Misia Mars 4: Hlasovanie verejnosti
Michal Brichta počas vystúpenia na maďarskej konferencii H-SPACE2022.
Misia Mars
Michal Brichta: Vo vesmírnom sektore máme na Slovensku viac ako 40 firiem

2. MIESTO

Poukážka na nákup v Datart v hodnote 200 eur pre učiteľa, 100 eur pre každého študenta v tíme a 100 eur pre školu, ktorá získa aj ročné elektronické predplatné časopisu Quark.

3. MIESTO

Poukážka na nákup v Datart v hodnote 100 eur pre učiteľa, 50 eur pre každého študenta v tíme a 100 eur pre školu, ktorá získa aj ročné elektronické predplatné časopisu Quark.

4. MIESTO

Poukážka na nákup v Datart v hodnote 100 eur pre učiteľa, 30 eur pre každého študenta v tíme a 50 eur pre školu, ktorá získa aj ročné elektronické predplatné časopisu Quark.

5. MIESTO

Poukážka na nákup v Datart v hodnote 100 eur pre učiteľa, 30 eur pre každého študenta v tíme a 50 eur pre školu, ktorá získa aj ročné elektronické predplatné časopisu Quark.

6. MIESTO

Učiteľ aj každý študent v tíme získajú knihu od Samuela Kováčika Obyčajné zázraky a publikáciu od Amavet-u Ako vyhrať vedeckú súťaž.

Publikáciu Obyčajné zázraky od jedného z porotcov, Samuela Kováčika, dostane každý člen piatich tímov vo finále podpísanú autorom. Vedátor rozpráva o vede fascinujúcim spôsobom. A to bez jediného vzorca či rovnice.

Publikáciu Ako vyhrať vedeckú súťaž od Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) dostane každý člen piatich tímov vybraných odbornou porotou. Príručka pre vzdelávanie vedátorov je určená pre študentov i pedagógov.

Publikáciu 10-10-10 od Centra vedecko-technických informácií SR vyhrá každá z piatich škôl vo finále. Desať rozhovorov s desiatimi vedcami naznačuje, kam smeruje vývoj a výskum v jednotlivých oblastiach a že ani vo vede nie je všetko čierno-biele.

Čo je Misia Mars

Misia Mars je prestížna náučná súťaž pre stredoškolských študentov s celosvetovým ohlasom, ktorú organizujú Slovenské elektrárne.

Spolupracujú s astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou a viacerými partnermi, ako sú Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), Slovenská vesmírna kancelária, Amavet, Centrum vedecko-technických informácií, magazín o vede a technike Quark, portál Veda na dosahVedátor či prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.

Víťazný projekt zrealizuje v júli 2022 posádka simulovanej marťanskej misie pod vedením Dr. Michaely Musilovej a riaditeľa výskumnej vesmírnej stanice LunAres, Leszka Orzechowskeho, v jedinom zariadení tohto druhu v Európe.

Podmienky súťaže (.pdf)

Michaela Musilová hovorí o realizácii víťazného projektu študentov z Gymnázia Jána Hollého v Trnave počas tohtoročnej marcovej misie.

Pre koho je súťaž určená?

Zaujímate sa o prírodné vedy, techniku či ľudskú psychiku? Máte ambície využiť svoje vedomosti a talent pri príprave astronautov na vesmírne misie?

Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivec alebo tím pozostávajúci z maximálne štyroch študentov strednej školy, ktorý si určí garanta projektu – učiteľa. Pod jeho vedením bude usmernený a zabezpečený proces vytvorenia konkrétneho projektu.

Jeden učiteľ môže byť garantom viacerých projektov, jeden tím sa môže zapojiť s maximálne jedným projektom.

Budete mať jedinečnú možnosť spolupracovať s uznávanými mladými vedcami, odovzdať im svoj projekt osobne a zadať im inštrukcie priamo pred začiatkom marťanskej misie na výskumnej stanici LunAres v Poľsku.

Michaela Musilová hovorí o realizácii víťazného projektu študentiek z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach počas tohtoročnej marcovej misie.

Podmienky na LunAres

LunAres je jediná výskumná vesmírna stanica svojho druhu v Európe, v ktorej simulujú podmienky budúcej základne na Mesiaci alebo Marse.

Stanica bola založená v roku 2017 a nachádza sa na bývalom vojenskom letisku v poľskom meste Pila, približne 800 kilometrov severne od Bratislavy. Zameriava sa na izoláciu počas dvojtýždňových misií so šesťčlennou posádkou, výskum vplyvu dlhodobého „pobytu vo vesmíre“ na človeka, ako aj na testovanie udržateľných a inovatívnych technológií.

Tím vedcov testuje počas misií projekty z oblastí medicíny, psychológie, sociológie, biológie, geológie, biotechnológie, dietológie, robotiky a inžinierstva, architektúry, systémov telemetrie (meraní na diaľku), komunikácie a mnohých ďalších.

Počas výskumu zhromažďujú a analyzujú rozličné údaje ako sú teplota, vlhkosť vo vnútri stanice, spotreba elektrickej energie či vody. Dáta ohľadom zdravia posádky sa zbierajú každé ráno a večer na základe lekárskej prehliadky a rozhovoru, ako aj pomocou inteligentných náramkov po celý deň. Presný zoznam dát nájdete na stránke LunAresu tu.

Vo výskumnej vesmírnej stanici sú obmedzené podmienky, je tu nutné šetriť vodou, jedlom a elektrinou. Stanica sa skladá z dvoch častí, obytnej zóny (habitátu) a zóny EVA (extravehicular activity), ktorá slúži na simulované expedície do „terénu“.  Zóna EVA je spojená so zvyškom stanice cez pretlakovú komoru, ktorú používajú astronauti na vstup do tejto časti na simuláciu vonkajšej aktivity. Vchádzať do tohto priestoru môžu len v skafandri. Presné údaje o rozmeroch či rozložení jednotlivých miestností nájdete tu.

Posádka šiestich ľudí trávi takmer celý čas spoločne v uzavretom priestore. K dispozícii majú malé laboratórium a miestnosť, kde môžu pestovať rastliny na spestrenie jedálnička. Počas misie majú možnosť aj cvičiť.

Kto je Michaela Musilová?

So Slovenskými elektrárňami organizuje už od roku 2016 súťaž Misia Mars, v ktorej majú študenti stredných škôl unikátnu šancu vymyslieť vlastný vedecký experiment, ktorý zrealizuje tím medzinárodných vedcov na simulovanej vesmírnej misii.

Dr. Michaela Musilová, MSc je riaditeľkou výskumnej stanice HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) pod záštitou International MoonBase Alliance (USA). Velila viac ako 30tim simulovaným misiám.

Vo svojom odbore astrobiológia skúma organizmy v extrémnych prostrediach (extrémofily) ako sú pevninské ľadovce či oceánske priekopy. Práve takúto formu života by sme mohli nájsť na iných planétach Slnečnej sústavy.

Doktorát získala na Bristolskej univerzite v Anglicku. Študovala a robila výskum na viacerých zahraničných univerzitách. Pracuje s NASA (Národný úrad pre letectvo a vesmír, USA) a spolupracuje na viacerých projektoch ESA (Európskej vesmírnej agentúry).

Pôsobí ako hosťujúca profesorka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU), kde vyučuje astrobiológiu v študijnom programe kozmické inžinierstvo, jedinom na Slovensku.

Je vedúcou výskumu v spoločnosti NEEDRONIX, ktorá sa výrazne podieľala na vyvinutí prvého satelitu „skCUBE“ na Slovensku. V roku 2020 vyšla kniha o jej živote pod názvom Žena z Marsu.

Kto je Leszek Orzechowski?

Riaditeľ výskumnej stanice LunAres Leszek Orzechowski je vesmírny architekt a zakladateľ spoločnosti Space is More.

Za svoju prácu získal spolu so svojím tímom viaceré ocenenia, vrátane Marsception (2018) a Mars Colony Design Competition. Space is More bol súčasťou víťazného tímu v ESA Moon Challenge a finalistom NASA 3D-Printed Habitat Challenge. Je nadšeným popularizátorom vedy, má za sebou stovky prednášok pre verejnosť.

Ako vytvoriť projekt?

Vytvorte pod vedením učiteľa vedecko-technický projekt v jednej z vedných disciplín fyzika, biológia, chémia, medicína, psychológia, sociológia, geológia, dietológia, komunikácia, architektúra, robotika či astronómia.

Navrhovaný experiment predstavte v dvojminútovom videu v slovenskom jazyku s anglickými titulkami formou ústnej prezentácie alebo zdokumentovaním postupu realizácie projektu.

Projekt môže byť aj simulovaný experiment s prístrojmi, ktoré reálne nemáte k dispozícii. Môže sa týkať výroby potravín či spestrenia jedálnička pre astronautov, filtrovania vody, každodenného výcviku posádky či dokonca návrhu prístrojov alebo príslušenstva pre simulované „vesmírne“ expedície do terénu. Môžete vymyslieť, ako si udržať zdravie v izolácii počas misie. Posádka používa aj 3 D tlač na vytvorenie prototypov výbavy pre expedície do terénu alebo doplnkov na skafandre.

Projekt nesmie obsahovať zapáchajúce, jedovaté, nebezpečné, výbušné alebo vysoko horľavé látky, ktoré nie je možné prepravovať v dopravných prostriedkoch. Taktiež nesmie obsahovať biologické vzorky, ale môže v ňom byť navrhnuté napríklad pestovanie rastlín.

Videá dvoch tímov na prvom mieste v 3. ročníku súťaže:

Gymnázium Andreja Vrábla Levice

Gymnázium Jána Hollého Trnava

Spôsob výberu ocenených

Do 31. mája vyberie v prvom kole odborná porota spomedzi všetkých prihlásených projektov päť najlepších.

Pri výbere bude porota prihliadať najmä na prínos predmetného projektu pre simulovanú marťanskú misiu, praktickú i materiálnu náročnosť jeho realizácie, kvalitu a kreativitu jeho vypracovania.

Všetkých autorov prihlásených projektov budeme informovať mailom o verdikte poroty z prvého kola 26. mája. Postupujúcich päť tímov alebo jednotlivcov bude pozvaných do zábavno-vzdelávacieho centra Energoland v Mochovciach, kde sa bude konať druhé kolo – finále 2. júna 2022.

V druhom kole určí odborná porota na základe prezentácie projektov jednotlivcov alebo tímov finálne poradie. Hlas predsedkyne poroty Dr. Michaely Musilovej bude v prípade rovnakého počtu bodov rozhodujúci.

Takto prebiehalo oceňovanie v Energolande, pozrite si video z 3. ročníka súťaže.

Záznam z celého finále si môžete pozrieť tu.

Porota

Michaela Musilová

Dr. Michaela Musilová MSc.

astrobiologička, predsedníčka poroty Misie Mars

Riaditeľka výskumnej stanice HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), kde vedie simulované misie na Mesiac a Mars.

Ivan Bella

plukovník Ing. Ivan Bella

prvý slovenský kozmonaut, 385. človek vo vesmíre

Bývalý slovenský stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut, ktorý letel do vesmíru v roku 1999.

Michaela Brchnelová

Michaela Brchnelová MSc.

astronómka, doktorandka numerickej plazmovej fyziky

Členka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity je doktorandkou na katedre matematickej plazmy a astronómie na belgickej Katholieke Universiteit Leuven.

Gabriela Kukolová

Ing. Gabriela Kukolová

riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Riaditeľka e člen predsedníctva AMAVET. V neziskovom sektore pôsobí 23 rokov.

Miroslav Šarišský

Mgr. Miroslav Šarišský

riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia

Pracuje v Slovenských elektrárňach už od roku 2009, člen výkonnej rady Fondu za transparentné Slovensko, pôsobí vo viacerých mimovládnych organizáciách.

Ing. Marta Pavlíková, PhD.

vedúca odboru propagácie vedy a techniky a odboru elektronických médií a multimédií

Pracuje v Centre vedecko-technických informácií SR, v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky už od roku 2015.

Jakub Kapuš

predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity

Autor prvej slovenskej družice skCUBE rozvíja medzinárodné spolupráce a zastupuje Slovensko v navigačnom výbore Európskej vesmírnej agentúry.

Matej Poliaček MSc.

člen tímu letovej prevádzky ISS európskeho modulu Columbus

Spoluzakladateľ vesmírneho startup GroundCom.space pracuje v nemeckom národnom výskumnom centre pre letectvo a vesmír, energetiku a dopravu (DLR).

Leszek Orzechowski

vesmírny architekt a zakladateľ spoločnosti Space is More

Riaditeľ výskumnej stanice LunAres, v ktorej simulujú podmienky budúcej základne na Mesiaci alebo Marse.

Mgr. Samuel Kováčik, PhD.

teoretický fyzik, zakladateľ projektu Vedátor

Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a Masarykovej univerzite

Michal Brichta

vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie

Spoluzakladateľ Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorá je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

Marťanský kvíz

Pre širokú verejnosť vo veku nad 16 rokov je v termíne 4. apríl – 4. máj 2022 pripravený štvorkolový marťanský kvíz na Facebook stránke Slovenských elektrární.

Každé kolo bude mať jednu súťažnú otázku, odpoveď na ňu nájdu súťažiaci v článkoch publikovaných na webe misiamars.sk a uvedú ju do komentárov pod príspevok na Facebooku. Po skončení každého kvízového kola bude vždy v stredu (okrem 20. 4.) po 12:00 h spomedzi účastníkov súťaže vylosovaný jeden výherca, ktorý správne odpovedal na súťažnú otázku. Získa originálny marťanský balíček – štýlový ruksak, diár a pero s logom Misia Mars.

Po ukončení všetkých štyroch kôl súťaže bude 4. mája vylosovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí vo všetkých kolách kvízu odpovedali správne na položenú súťažnú otázku, celkový víťaz, ktorý získa poukážky na nákup do predajní DATART v hodnote 200 eur. Ceny výhercom doručíme poštou na nimi uvedenú adresu.

Termín súťažného kvízu: 4. apríl – 4. máj 2022

Podmienky súťažného kvízu

Do súťaže sa môžete prihlásiť len online. Každý člen tímu (študent aj garant projektu) sa musí zaregistrovať samostatne. Ak je súťažiaci neplnoletý/á, registráciu vyplní jeho/jej zákonný zástupca. Po registrácii do súťaže vám zašleme na adresu školy marťanský balíček s darčekovými predmetmi.

Následne vytvorte pod vedením svojho učiteľa projekt a zdokumentujte ho vo forme dvojminútového videa s anglickými titulkami. Video je potrebné  nahrať na vlastný Youtube kanál, Vimeo kanál alebo Facebook profil a jeho vlastnosti nastaviť pre zdieľanie s verejnosťou. Najneskôr do 15. mája 2022 garant projektu (učiteľ) vyplní požadované informácie vo formulári „Registrácia projektu“ a vloží do neho url adresu vášho videa.

Loading
Loading
Loading

V spolupráci s partnermi:

V prípade otázok nás kontaktujte na sutaz@seas.sk.