Skip to main content

Od 1. júla 2020 sú znova otvorené brány bádaniu, spoznávaniu a dobrodružstvám energie pre všetkých poznaniachtivých nadšencov. Potešte seba aj svoje deti návštevou sveta fyziky, jadrových technológií a energetiky s ponukou viac ako 40 exponátov. Energoland pomáha objasniť ako funguje svet okolo nás, inšpiruje k ekologickému životnému štýlu, núti zamyslieť sa nad riešeniami problému globálneho otepľovania, ako znižovať emisie skleníkových plynov a takisto vzdeláva o výrobe energií z rôznych zdrojov.

Hygienické opatrenia

Zdravie návštevníkov aj zamestnancov je pre nás prvoradé, preto bude do Energolandu umožnený vstup iba návštevníkom, ktorí dodržia sprísnené hygienické podmienky podľa pokynov a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Na recepcii infocentra Energoland je pre všetkých návštevníkov k dispozícii dávkovač dezinfekčného prostriedku na ruky. Pred vstupom do expozície je dôležité si ruky riadne umyť mydlom alebo vydezinfikovať roztokom zo spomenutého dávkovača, pretože väčšina exponátov je interaktívnych a návštevníci sa ich dotýkajú. Niekoľkokrát denne budú dotykové panely exponátov a ďalšie dotykové plochy (napr. kľučky) a podlahy dezinfikované. V priestoroch expozície je zabezpečená výmena vzduchu a pravidelne ho dezinfikujeme germicídnym žiaričom.

Sprievodca bude pri svojom výklade nosiť ochranné plexisklo, aby bol jeho prejav zreteľnejší. Od návštevníkov však zároveň požadujeme, aby od neho dodržiavali aspoň dvojmetrový odstup. Rovnakú vzdialenosť musia vzájomne dodržiavať všetci ľudia v priestoroch expozície. Toto pravidlo sa netýka iba osôb, ktorí prišli na exkurziu spoločne ako organizovaná skupina. Do priestorov expozície môže naraz zavítať najviac 20 ľudí pri individuálnej prehliadke alebo maximálne 40 návštevníkov, ak ide o organizovanú skupinu.

Prvými návštevníkmi Energolandu po jeho opätovnom otvorení po koronakríze boli Dulíkovci z Bratislavy, ktorí sa u nás zastavili na ceste do Banskej Bystrice.

Prvými návštevníkmi Energolandu po jeho opätovnom otvorení po koronakríze boli Dulíkovci z Bratislavy, ktorí sa u nás zastavili na ceste do Banskej Bystrice.

Podmienky vstupu

  • Návštevníci si musia termín návštevy vopred zarezervovať cez náš rezervačný systém.
  • Rezerváciu je možné vykonať aj priamo na recepcii, pokiaľ však bude v tom čase v Energolande viac ako 20 ľudí, vstup ďalších návštevníkov nebude umožnený.
  • Všetci návštevníci sa musia pri vstupe na vyzvanie podrobiť bezkontaktnému zmeraniu telesnej teploty. Ak ich telesná teplota prekročí 37,5 °C alebo sa u nich prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, neumožníme im vstúpiť do Energolandu.
  • Vstup a pohyb v priestoroch Energolandu je možný len s rúškom alebo iným prekrytím tváre.
  • Každý návštevník si pred vstupom do expozície musí umyť ruky mydlom alebo ich  dezinfikovať dezinfekčným roztokom z dávkovača na recepcii infocentra.
  • Ak bol návštevník od znovuotvorenia hraníc SR (od 1. júna 2020) v zahraničí, má povinnosť nám to vopred oznámiť.
  • Návštevníci sú povinní dbať na dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi sebou, pokiaľ nie sú organizovanou skupinou (pokiaľ neprišli spoločne ako jedna skupina).

Ďalšie dôležité informácie o podmienkach vstupu nájdete na stránke rezerváciíTešíme sa na návštevu!