Skip to main content

Pre lepšie pochopenie princípu výroby elektriny v jadrovej elektrárni sme pre vás pripravili 3D model elektrárne VVER-440/V-213. Takýto typ jadrových elektrární je v prevádzke na Slovensku v Mochovciach aj Bohuniciach, ale aj v Česku, Maďarsku, či vo Fínsku.

Sú to tlakovodné bloky, čo znamená, že ako chladivo na odvod tepla uvoľneného pri reťazovej štiepnej reakcii využívajú vodu pod vysokým tlakom – až 120 atmosfér! Takýto typ reaktorov je vo svete najbežnejší.

V 8-minútovom videu sa dozviete všetko podstatné o výrobnom procese od štiepenia jadra uránu v jadrovom palive až po odpar vody z chladiacej veže. Video vás prevedie primárnym okruhom s reaktorom cez parogenerátory až do turbogenerátorov, ktoré vyrábajú elektrinu; a ďalej z kondenzátorov až do chladiacej veže, ktoré sú potrebné na chladenie pary vystupujúcej z turbogenerátorov a jej spätnú premenu do kvapalného skupenstva.

Dizajn blokov VVER 440 je charakteristický relatívne nízkym výkonom a veľkými zásobami vody na prevádzku i núdzové chladenie. Okrem toho je jadrová časť elektrárne hermeticky uzavretá v kontajnmente – až 1,5 m hrubej železobetónovej ochrannej obálke spolu s množstvom bezpečnostných a havarijných systémov. Ale o tom bude až ďalšie video, ktoré vypublikujeme už onedlho.