Jadro

KLADY +

 • Čistá energia, ktorá počas výroby elektriny nespaľuje žiadne palivo a neprodukuje skleníkové plyny
 • Vyhoreté jadrové palivo zo súčasnej generácie reaktorov sa môže použiť ako zdroj pre rýchle množivé reaktory
 • Technológia s veľkým výkonom, ktorá dokáže spoľahlivo zásobovať domácnosti a priemysel
 • Najprísnejšie kontrolované výpuste do životného prostredia počas prevádzky i po jej ukončení
 • Nízke prevádzkové náklady

ZÁPORY –

 • Nie je to obnoviteľný zdroj energie – potrebuje uránovú rudu, ktorej zásoby sú obmedzené
 • Palivo potrebné na poháňanie 1000 MWh zdroja počas celého roka   (1000 MW = 15 t = 10 m3)
 • Plocha potrebná na výstavbu zdroja s výkonom 1000 MWe   (1-4 km2)
 • Priame úmrtia obyvateľstva a epidemiologický odhad úmrtí na 1000 TWh. Ročne sa na svete spotrebuje asi 20 000 TWh elektriny.  (1000 TWh = 90 úmrtí)
 • Dlhá doba výstavby najmä kvôli zdĺhavému povoľovaciemu procesu

JADROVÉ ELEKTRÁRNE

 • Koľko % dňa dokáže ísť zdroj na svoj plný inštalovaný výkon?   90%
 • Celkové náklady na vyrobenú 1MWh počas celého životného cyklu zdroja (od výstavby, cez prevádzkové náklady, cenu paliva a emisných povoleniek, až po nakladanie s vyhoretým palivom a likvidáciu environmentálnych záťaží)  1MWh = 40 €
 • Životnosť elektrárne = 60 rokov
 • Emisie CO2 (v gramoch na vyrobenú 1 kWh) počas celej životnosti elektrárne (zahŕňa emisie potrebné na výstavbu elektrárne i na ťažbu jej paliva)   1kWh = 12 g