Skip to main content

Až stoštyridsať študentov technických škôl získalo pozvánku na štvrtok 28. novembra do infocentra Energoland. Konal sa tu druhý ročník Dňa kariéry v elektrárňach. Do jadrovej elektrárne v Mochovciach pritiahli nádejných mladých energetikov nielen prezentácie čerstvých laureátov Ceny Aurela Stodolu, ale najmä možnosť stretnúť sa s top manažmentom elektrární a odborníkmi z jednotlivých útvarov a závodov z celého Slovenska. Dozvedeli sa, že máme pracovné miesta aj pre čerstvých absolventov – či už sa zaujímajú o obchodovanie na energetických burzách, inžiniering alebo o prevádzku a údržbu energetických zariadení.

Na akcii sa zúčastnila aj delegácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedená štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom.