Sútaž Megamozog 2020

Súťaž sa skončila.

Súťaž sa skončila. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!

Sledujte nás pozorne aj naďalej, pretože tu čoskoro pribudne nová súťaž.

Štatút súťažeSprávne odpovedeVýhercovia 3. kola