Prší do chladiacich veží ? Chladiace veže vs dážď.

Chladiace veže v jadrovej elektrárni Mochovce sú dôležitým prvkom v chladiacom systéme. Tento systém slúži na udržanie správnej prevádzkovej teploty vody v kondenzátore pod turbínou. Chladiaca voda zabezpečuje, aby sa turbína točila v nominálnych otáčkach a dosahovala požadovaný výkon.

Voda potrebná na chladenie sa čerpá z rieky Hron, musí prejsť úpravou. Chladiace veže zaraďujeme do tretieho okruhu chladenia. Chladiace veže svojou konštrukciou fungujú tak, aby sa voda ochladzovala vzduchom tzv. komínovým efektom. Teplo vždy stúpa nahor a týmto nastane prirodzené prúdenie vzduchu. Prúdiaci vzduch nám ochladzuje kvapky vody a ohriaty vzduch stúpa hore a odvádza teplo do ovzdušia. Chladiaca veža je vysoká betónová konštrukcia. Výzorom pripomína komín a je prirodzené, že cez otvor veže na vyústení, padá dážď a sneh. Táto voda sa zmieša s vodou, ktorá je vo veži. Tento proces je nevyhnutný pre udržanie stabilnej prevádzky jadrovej elektrárne a tretí okruh chladenia zabezpečuje, aby sa teplota v reaktore udržiavala na bezpečnej úrovni.

Okrem toho, v jadrovej elektrárni Mochovce sa využíva systém dažďovej kanalizácie na zachytávanie dažďovej vody, ktorú využívame na rôzne účely. Jedným z hlavných účelov je využívať zachytenú dažďovú vodu na riedenie odpadových vôd, ktoré odchádzajú späť do rieky Hron. Tiež sa dažďová voda môže využiť ako zásoba vody na hasenie. Týmto spôsobom sa minimalizuje potreba čerpať vodu z rieky a znižuje sa vplyv na životné prostredie. Okrem chladenia veží sa dažďová voda môže využívať aj na iné účely, ako napríklad zavlažovanie zelene alebo čistenie povrchových plôch v areáli elektrárne.

Chladiace veže v jadrovej elektrárni Mochovce sú teda dôležitým prvkom chladiaceho systému, ktorý zabezpečuje správnu prevádzkovú teplotu v jadrovej elektrárni. Ich umiestnenie pod holým nebom a využívanie dažďovej vody sú opatrenia, ktoré prispievajú k efektívnemu a ekologicky udržateľnému chladeniu v tejto elektrárni. Všetko je ošetrené tak, aby sa nenarušila prevádzka reaktorov, a zároveň tak, aby sa jednotlivé okruhy vôd nikdy nemiešali.