Voda

KLADY +

 • Čistá energia bez emisií skleníkových plynov, nepotrebuje palivo ťažiť, frakovať, prepravovať ani spaľovať
 • Prečerpávacie elektrárne sú ideálne ako záložný zdroj energie alebo pre vyrovnávanie denných miním odberovej krivky, kedy sa prebytočná energia v sieti využíva na prečerpávanie vody do hornej nádrže prečerpávacej elektrárne
 • Vysoká účinnosť premeny na elektrickú energiu
 • Malé vodné elektrárne sa dajú postaviť v relatívne krátkom čase (3 roky)
 • Ideálne pre rekreáciu, turizmus a vodné športy

ZÁPORY –

 • Nepredvídateľný zdroj energie, najmä ak dažďové zrážky nezodpovedajú plánovanému diagramu zaťaženia energetickej sústavy
 • Priehrady môžu narušiť prirodzený prietok rieky, jej flóru a faunu. Veľké priehrady niekedy môžu spôsobiť eróziu, zosuvy pôdy a iné geologické škody
 • Priame úmrtia obyvateľstva a epidemiologický odhad úmrtí na 1 000 TWh. Ročne sa na svete spotrebuje asi 20 000 TWh elektriny.  (1GWh = 0,8 úmrtia)
 • Dlhá doba výstavby a odvodené vysoké investičné náklady pri veľkých priehradách a elektrárňach
 • Veľmi zúžené možnosti pre výber lokality – obmedzený technicky využiteľný hydroenergetický potenciál

VODNÉ ELEKTRÁRNE

 • Koľko % dňa dokáže ísť zdroj na svoj plný inštalovaný výkon? (29% – 80%)
 • Životnosť elektrárne (80 rokov)
 • Emisie CO2 (v gramoch na vyrobenú 1 kWh) počas celej životnosti elektrárne (zahŕňa emisie potrebné na výstavbu elektrárne i na ťažbu jej paliva) – 1 kWh = 24 g