Vietor

KLADY +

 • Čistá energia bez emisií skleníkových plynov, nepotrebuje palivo ťažiť, frakovať, prepravovať ani spaľovať
 • Overená technológia výroby elektriny
 • Široký výber lokalít na výstavbu veterných parkov
 • Krátka doba výstavby (1 rok)
 • Relatívne lacný zdroj pri výstavbe veterných parkov na súši

ZÁPORY –

 • Kolísavé, nestabilné a nepredvídateľné dodávky energie, vyžaduje záložný zdroj pri bezvetrí, napr. plynovú elektráreň
 • Narušenie teritória voľne žijúcich zvierat, najmä vtáctva a netopierov
 • Optické znečistenie veľkých vidieckych oblastí a aerodynamický nízkofrekvenčný hluk rotujúcich listov
 • Výroba dotovaná z peňaženiek koncových zákazníkov
 • Veterné parky v moriach a pri pobrežiach sú najdrahšou z momentálne prevádzkovaných technológií komerčnej výroby elektrickej energie

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

 • Koľko % dňa dokáže ísť zdroj na svoj plný inštalovaný výkon? 21% – 41%
 • Celkové náklady na vyrobenú 1 MWh počas celého životného cyklu zdroja (od výstavby, cez prevádzkové náklady, cenu paliva a emisných povoleniek, až po nakladanie s vyhoretým palivom a likvidáciu environmentálnych záťaží)   (1MWh = 66 €)
 • Životnosť elektrárne (25 rokov)
 • Emisie CO2 (v gramoch na vyrobenú 1 kWh) počas celej životnosti elektrárne (zahŕňa emisie potrebné na výstavbu elektrárne i na ťažbu jej paliva)   1kWh = 11 g